สารอาหาร

สารอาหาร  คือ องค์ประกอบของสารประกอบทางเคมีของธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไป สารอาหารมีโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะตัว เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยโมเลกุลของสารอาหารหลายๆ ตัว
ร่างกายเราต้องการสารอาหารกว่า 40 ชนิด และเพื่อให้ง่ายอีกเช่นกัน เราจึงจัดเป็นสารอาหารออกเป็นพวกๆ ที่สำคัญมี 6 จำพวก ได้แก่  สารอาหาร คาร์โบไฮเดรท , โปรตีน , ไขมัน , วิตามิน , เกลือแร่ , และ น้ำ

>>  ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
        –  ไฟล์  powerpoint  สารอาหาร นะจ๊ะ
        –  ไฟล์  word  สารอาหาร คือ ?
        –  ไฟล์  pdf   สารอาหาร

 

โฆษณา

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร


วิทยาศาสตร์ 
เป็นความรู้ที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ โดยเกิดจากการสังเกตประเด็นที่ต้องการหาคำตอบ  นำไปสู่การตั้งสมมติฐาน การทดลอง รวบรวมข้อมูล เพื่อสรุป หรืออธิบายประเด็นนั้นๆ